IT Total Solution | Consult, Support, Maintenance
บริการให้คำปรึกษาในการวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
Products | Hardware, Software, Network, IT Equipment
บริการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานด้านระบบเครือข่าย ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ IT ทุกประเภท
eMail Service for Business | Access your email from anywhere anytime
บริการระบบอีเมล์สำหรับธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของคุณ
Programming and Development Service
บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ บริการพัฒนาโปรแกรมบน Windows Application บริการออกแบบโลโก้ สื่อสิ่งพิมพ์

Hack

 

แค สเปอร์สกี้ แลป เผย ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกือบครึ่งหรือ 44 % ยอมรับว่าได้แชร์พาสเวิร์ดให้กับคนอื่นหรือให้คนอื่นสามารถมองเห็นพาสเวิร์ด ได้ จากผลการสำรวจผู้บริโภคล่าสุด เรื่อง “Consumer Security Risks Survey 2015” และ “Are you cyber savvy? Quiz” ของแคสเปอร์สกี้ แลป พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องไซเบอร์ ส่งผลให้อาชญากรไซเบอร์สามารถปลดล็อคและเข้าถึงชีวิตออนไลน์ของผู้บริโภค ได้   

ในแบบสอบถาม เมื่อถามถึงความสำคัญของพาสเวิร์ด ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าพาสเวิร์ดที่ยากมีความจำเป็นสำหรับการใช้บริการทางออ นไลน์ซึ่งผู้ใช้ให้ความสำคัญ ผลการวิจัยชี้ว่า เว็บไซต์ที่ต้องการพาสเวิร์ดที่ซับซ้อนที่สุดคือ ออนไลน์แบงกิ้ง (54%) อีเมล (44%) และโซเชียลมีเดีย (24%) ในส่วนของแอพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่นที่สำคัญมากที่สุดสามรายการแรกคือ แอพพลิเคชั่นสำหรับออนไลน์แบงกิ้ง 53% อีเมล 43% และโซเชียลมีเดีย 21%

ผู้ บริโภคยังเชื่ออีกว่าแอพลิเคชั่นในการใช้จ่ายและช็อปปิ้งออนไลน์ต้อง การพาสเวิร์ดที่ซับซ้อน แต่ไม่สำคัญเท่าเว็บไซต์ ผู้บริโภคจำนวนเพียง 29% ที่พิจารณาว่าการช็อปปิ้งออนไลน์เป็นการบริการที่สำคัญเฉพาะบุคคล แม้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์จำนวนเกินกว่าครึ่ง (38%) จะรู้ดีว่าพาสเวิร์ดที่ซับซ้อนสามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างดี นอกจากนี้อีก 29% เห็นด้วยว่าระบบการใช้จ่ายออนไลน์จำเป็นต้องใช้พาสเวิร์ดที่ซับซ้อน และน้อยกว่า 23% เห็นว่าการบริการพวกนี้เป็นค่านิยมส่วนบุคคล  

สิ่ง ที่น่าเป็นกังวลมากขึ้นไปอีก คือความจริงที่ว่า แม้ผู้บริโภคจะเห็นด้วยว่าการติดต่อทางธุรกรรมการงานทางออนไลน์ต้องการพาส เวิร์ดที่ซับซ้อน แต่ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวนมากกว่าหนึ่งในสี่ (29%) คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มการป้องกันให้ข้อมูลประจำตัวเมื่อใช้บริการธุรก รรมทางออนไลน์ ผู้ให้สัมภาษณ์คาดหวังว่าแบรนด์ที่ซื้อจะให้การบริการการป้องกันที่ต้องการ ได้

Hack1

นอก จากนี้ การใส่ข้อมูลส่วนตัวก็มีความเสี่ยงมากขึ้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนหนึ่งในสาม (33%) ยังยอมรับว่าได้เปิดเผยพาสเวิร์ดให้สมาชิกครอบครัวรู้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกจำนวน 44% แชร์พาสเวิร์ดและให้คนอื่นสามารถเห็นพาสเวิร์ดได้ อีกจำนวนหนึ่งในสิบ (11%) แชร์พาสเวิร์ดให้เพื่อนๆ รู้ และที่น่าประหลาดใจอีกจำนวน 6% แชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานด้วย ผู้บริโภคจำนวนมากกว่าหนึ่งในสาม (38%) ใช้อีเมลแอดเดรสเพียงบัญชีเดียวสำหรับทำกิจกรรมทางออนไลน์ทุกอย่าง การแชร์พาสเวิร์ดให้กับผู้อื่นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ หากพาสเวิร์ดตกไปอยู่มือของผู้ไม่หวังดี พาสเวิร์ดนี้จะสามารถปลดล็อคข้อมูลทุกอย่างที่เก็บไว้ในอีเมลแอดเดรสนั้น

Hack2

เด วิด เอมม์ หัวหน้านักวิจัยด้านความปลอดภัยของแคสเปอร์สกี้ แลป กล่าวว่า “ผู้บริโภคจำเป็นต้องมีความรู้ทางไซเบอร์เกี่ยวกับพาสเวิร์ดมากกว่านี้ การแชร์พาสเวิร์ดเพียงหนึ่งครั้ง เราไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันจะสิ้นสุดที่ไหน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจเรื่องความสำคัญของพาสเวิร์ดที่ซับซ้อนกับการเก็บพาสเวิร์ดให้ ปลอดภัยนั้นเป็นคนละเรื่องกัน ไม่มีใครคิดว่าเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่รู้พาสเวิร์ดจะพูดออกไป แต่การแชร์พาสเวิร์ดนั้นทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงเพิ่มมากขี้นหากพาส เวิร์ดตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่หวังดี และอาจทำให้อาชญากรไซเบอร์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินได้ง่าย จากนั้นทำการแฮกแอคเคาท์เพื่อที่จะกระจายลิงค์หรือไฟล์ที่มุ่งร้ายเพื่อที่ จะทำลายคนอื่น ที่ร้ายแรงที่สุดคือ ข้อมูลระบุตัวบุคคลอยู่ในความเสี่ยง แม้แต่พาสเวิร์ดที่ซับซ้อนมากที่สุดยังไม่ปลอดภัยหากคนอื่นเห็น ดังนั้นเก็บไว้กับตัวเองดีที่สุด”

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สามารถรักษาพาสเวิร์ดไว้ได้ โซลูชั่น “Kaspersky Password Manager” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โซลูชั่น “Kaspersky Total Security – Multi Device” เพิ่มชั้นในการป้องกันโดยช่วยจัดเก็บพาสเวิร์ดทั้งหมดให้ปลอดภัยและใช้กับดี ไวซ์ทั้งหมดได้ โซลูชั่นนี้จะช่วยจำ สร้างพาสเวิร์ดที่ซับซ้อน และยังสามารถล็อคอินอัตโนมัติเพื่อให้เข้าแอพพลิเคชั่น แอคเคาท์ และเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

Credit : http://news.thaiware.com

About ITSolution4SME

Chaiyaanut Group Ordinary Partnerships.

22/373  Burirom-Safari World Housing Estate, Samwa Tawan Tok, Khlong Samwa Bangkok 10510.

Mobile : (+66) 088-960-0889, 099-353-9544

E-mail : info@itsolution4sme.com

Tax ID : 099-2-00341216-8

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชยณัชกรุ๊ป 22/373 ถนนเลียบคลองสอง 23 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510.